За нас

За нас

Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е една от най-новите културно-образователни институции в град Благоевград, която обединява целите на Младежки дом, Обединен детски център и Център по изкуствата. 

Мисия:

Работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието и културата. Подпомага личностната реализация и изява на децата и младите хора от град Благоевград. Осъществява младежки дейности и инициативи; решава проблемите и спазва правата на децата и младежите.

В Центърa за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград работят професионалисти в различни области на науката, изкуствата и културата. Вдъхновени от желанието за постигане на високи успехи сред възпитаниците си и насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация чрез изкуство, наука и култура.

Ръководството на Центъра си поставя цели да утвърди институцията като:

-        Полага усилия за намаляване на агресията и противообществените прояви на младите хора, чрез интерактивни културни и образователни събития и прояви;

-        Създава, популяризира и реализира добри практики на талантливи деца и младежи;

-        Създава съвременни иновативни образователни практики;

-        Повишава квалификацията на младите хора за постигане на по-добри постижения;

-        Участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора;

-        Участва в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни институции, чуждестранни правителства и неправителствени организации, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Центъра.