ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО”

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО”

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО”

Приключи литературния конкурс на ЦЛТРДБ „Писмо до бъдещето". Всеки участник в конкурса ще получи грамота на личния си имейл. Отличените творби ще бъдат публикувани в книжка.
Организаторите на конкурса изказват своята благодарност на ФГ „Бисери” за активното им участие!

Резултати от Литературния онлайн конкурс „Писмо до бъдещето“
към ЦЛТРДБ - Благоевград

Жури в състав:
Спаска Иванова Зашева-Петкова- журналист в БНР- Радио Благоевград,
Цветелина Иванова Петрунова- студентка във „Вестфалски университет“-
Мюнстер, Германия,

класира творбите на участниците за отлично, много добро и добро представяне
по възрастови групи, както следва:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (І – ІV клас)

Отлично: Лара Светославова Илиева
Много добро: Валери Любомиров Чанев
Добро: Изабела Валентинова Василева, Димитър Кирилов Руменов

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (V – VІІ клас)

Отлично: Симон Спасова Карабельова
Много добро: Виктория Недкова Таскова
Добро:Карина Даниелова Терзийска, Десислава Руменова Войнова
Специално отличие: Даря Сергеевна Тарасова,
Камена Димитрова Иванова

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (VІІІ –ХІІ клас)

Отлично: Мария Иванова Стоева
Много добро: Гергана Атанасова Илиева
Добро:Спаска Иванова Десподска, Антонио Антонов