НАГРАДА ЗА ШКОЛАТА ПО ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

НАГРАДА ЗА ШКОЛАТА ПО ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

НАГРАДА ЗА ШКОЛАТА ПО ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

Гергана Илиева от школата по литературно творчество към ЦЛТРДБ с преподавател Соня Кацарска зае трето място във втора възрастова група в конкурса „Доза доброта“, организиран от Община гр. Добрич, Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества и МКБППМН, чийто финал бе на 26 юни. В него се включиха 36 участници от осем града. Специално жури, председателствано от Петър Петров – журналист в медийна група „Добруджа“ и членове Валентина Добринчева – журналист, Мая Щърбанова – журналист в БНР и Севдалина Сарандева – журналист в медийна група „Добруджа“, излъчиха победителите в конкурса.
В есето си Гери споделя, че не е нужно да сме опитни математици или пък умели химици, за да разберем кратката, но ясна формула, която би ни помогнала да намерим истинския лек за душата, а именно: “ПРЕДАЙ НАТАТЪК (малка доза доброта!). Доза доброта с аплодисментите за всички, които останаха войни и се бориха, и продължават да се борят, с тази упорита корона, настанила се удобно над нашия живот! Дозата доброта, с която сме закърмени от нашите майки! Доза доброта, идваща от люлката на техните ръце, и която ние даряваме на света!“
Нека дарим своята доза доброта!