УТРОТО В КВАРТАЛ ВАРОША

УТРОТО В КВАРТАЛ ВАРОША

УТРОТО В КВАРТАЛ ВАРОША

За добро утро и усмихнато настроение, деца и преподаватели се включиха в сутрешната програмата на г-жа Рилка Георгиева. Тази седмица в квартал "Вароша" може да избирате занимания като:

- ДЮФА "Пиринска китка"

- Артпалитра

- Кариерно ориентиране

- Забавен английски

- Изобразително изкуство

Заниманията през лятната ваканция се организират Община Благоевград-Municipality of Blagoevgrad и Център за Личностно и Творческо Развитие на Децата на Благоевград.