ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ В ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА НА БЛАГОЕВГРАД

ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ В ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА НА БЛАГОЕВГРАД

ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ В ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА НА БЛАГОЕВГРАД

Продължават заниманията по интереси през лятната ваканция. От тази седмица в програмта се включиха още две школи и техните преподаватели от ЦЛТРДБ, а именно ДЮТ "Щурчо" и школата "Керамика". Очакваме Ви!