ЦЛТРДБ С УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННОТО ТУРНЕ НА ЦРЧР

ЦЛТРДБ С УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННОТО ТУРНЕ  НА ЦРЧР

ЦЛТРДБ С УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННОТО ТУРНЕ НА ЦРЧР

Насърчават новите организации да кандидатстват по-активно по европейските младежки програми.

В рамките на Информационното турне, „Еврогайдънс“ отбелязва 30г. от създаването на мрежата в Европа. „Еврогайдънс“ България е част от европейската мрежа от центрове в 36 страни, която подкрепя развитието на националните системи за кариерно ориентиране в България и Европа.

В тази връзка, в информационното събитие в гр. Благоевград, поканихме д-р Александра Ковачева, ръководител Кариерно ориентиране при ЦПЛР-ЦЛТРДБ.

Д-р Ковачева представи:

* Мисията на кариерното ориентиране в училищното образование на територията на област Благоевград;

*Успешно реализираните проекти: проект „КОМПАС“, проект „SMART КОМПАС“, проект „Подкрепа за успех“;

*Добри практики, които се прилагат в областта на кариерното ориентиране.

Д-р Ковачева обясни ролята на ЦПЛР-ЦЛТРДБ при реализиране на:

*масови мероприятия по кариерно ориентиране, съвместно с Община Благоевград – „Панорама на университетите“, „Училищна панорама“, летни занимания по интереси;

* Кариерни хепънинги със състезателен характер;

* Маркетингова стратегия за позициониране на дейността по КО в социалните медии;

* Тренинг „Млади предприемачи в действие“, насочен към развитие на: предприемачески усет и иновативно мислене в перспектива; умение за изготвяне и участие в проектни дейности; развитие на т.н. „меки“ умения; активиране на участието на млади хора в обществени събития и ангажираност по важни теми; умения за формиране на успешен „personal branding“; умения за работа с информация и презентиране пред аудитория; умения за работа в екип.