ЗАНИМАНИЯТА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ И ПРЕЗ АВГУСТ

ЗАНИМАНИЯТА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ И ПРЕЗ АВГУСТ

ЗАНИМАНИЯТА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ И ПРЕЗ АВГУСТ

И през месец август продължава Лятната занималня за деца от предучилщна и начална училищна възраст, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Целодневните занимания се провеждат от 08.30 ч. до 17.30 часа на местата, съгласно приложения график.

За да участва детето Ви в заниманията е необходимо да попълните заявление по образец в Младежки дом, в което да посочите желания вид дейност и период на участие. Заявлението може да подадете и онлайн като попълните и изпратите на имейл: cltr_blg@abv.bg.