ПРОЕКТ "SMART КОМПАС"

ПРОЕКТ "SMART КОМПАС"

ПРОЕКТ "SMART КОМПАС"

Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград "SMART КОМПАС - Кариерно Ориентиране, Мотивация и перспективи за активна себереализация". Проектът се финансира по НП на МОН „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование”. Проектът е на обща стойност 15 510.80 лв. Предстои реализирането на следните дейности:

- закупуване на нова и модерна техника за кабинета по Кариерно ориентиране;

- провеждане на обучения по кариерно ориентиране на ученици;

- провеждане на обучение на педагогически специалисти;

- организиране и провеждане на областен конкурс за мултимедийна презентация на тема „Моята визия за бъдеща кариера”.