• Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
    Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е една от най-новите културно-образователни институции в град Благоевград, която обединява целите на Младежки дом, Обединен детски център и Център по изкуствата.
  • Нашата мисия
    Работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието и културата. Подпомага личностната реализация и изява на децата и младите хора от град Благоевград. Осъществява младежки дейности и инициативи; решава проблемите и спазва правата на децата и младежите.
  • В Центърa за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград работят професионалисти в различни области на науката, изкуствата и културата. Вдъхновени от желанието за постигане на високи успехи сред възпитаниците си и насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация чрез изкуство, наука и култура.
Предстоящи събития

Предстоящи събития

ХХII НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК „ЗА ХЛЯБА НАШ …”, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ

11 - 12 юни - 2021 г., гр. БЛАГОЕВГРАД

 

Покана, програма и наградени в част от конкурсите може да намерите тук: https://www.cltr-blg.com/documents.php?id=155

Указания за участие и заявки може да изтеглите тук: https://www.cltr-blg.com/documents.php?id=155

 

 

Проекти

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ