• Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
    Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е една от най-новите културно-образователни институции в град Благоевград, която обединява целите на Младежки дом, Обединен детски център и Център по изкуствата.
  • Нашата мисия
    Работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието и културата. Подпомага личностната реализация и изява на децата и младите хора от град Благоевград. Осъществява младежки дейности и инициативи; решава проблемите и спазва правата на децата и младежите.
  • В Центърa за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград работят професионалисти в различни области на науката, изкуствата и културата. Вдъхновени от желанието за постигане на високи успехи сред възпитаниците си и насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация чрез изкуство, наука и култура.
Предстоящи събития

Предстоящи събития

ЦПЛР-ЦЛТРДБ ОТКРИВА НОВА ШКОЛА "DIGITAL ART WORKSHOP"

Организационната педагогическа форма „Digital Art Workshop” е насочена към надграждане на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в забавна и безопасна среда. Учебната програма се базира на иновативния вариант STEAM, който включва и А /Arts/ – изкуства, дизайн, както и изграждането на модели и симулация на ситуации. За целите на организационна педагогическа форма е създаден съвременен и модерно оборудван кабинет, финансиран по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в ЦПЛР” – 2020 г..

В часовете децата и учениците: ще придобият технически знания, умения и компетентности; ще се научат да работят със специализиран софтуер като Photoshop и Coreldraw; ще развият своите дигитални компетентности и творческо мислене; ще повишат своята инициативност, предприемчивост и креативност; ще повишат своята мотивация; ще се научат да работят в екип.

Програмата е предназначена за:

- начален етап /3. и 4. клас/;

- прогимназиален етап /5. до 7. клас/.

Школа „Digital Art Workshop” е подходяща и интересна възможност за всяко дете за успешно представяне в училище, както и успешна реализация в живота.

Всяко дете ще има възможност за участие в конкурси, олимпиади, състезания и изложби със създадените творби и произведения на графичния дизайн – картички, покани, плакати, постери, брошури и др.

От 22 февруари, 2021 година започва приемането на заявления от желаещите да се обучават в новата форма на ЦПЛР-ЦЛТРДБ. Повече информация може да получите на тел. 0878418280.

 

Проекти

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ