• Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
    Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е една от най-новите културно-образователни институции в град Благоевград, която обединява целите на Младежки дом, Обединен детски център и Център по изкуствата.
  • Нашата мисия
    Работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието и културата. Подпомага личностната реализация и изява на децата и младите хора от град Благоевград. Осъществява младежки дейности и инициативи; решава проблемите и спазва правата на децата и младежите.
  • В Центърa за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград работят професионалисти в различни области на науката, изкуствата и културата. Вдъхновени от желанието за постигане на високи успехи сред възпитаниците си и насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация чрез изкуство, наука и култура.
Предстоящи събития

Предстоящи събития

ЗАПИСВАНЕ В ШКОЛИТЕ И СЪСТАВИТЕ КЪМ ЦПЛР-ЦЛТРДБ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

  1. Може да подадете заявление и декларация на място във фоайето на Младежки дом всеки делничен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч.
  2. Може да подадете заявление /Приложение №3/ и онлайн, като го изпратите на имейл cltr_blg@abv.bg, но при първото посещение трябва да попълните Декларация /Приложение №4/ при преподавателя.
  3. Попълнени и подписани заявление и декларация, изпращате като прикачен файл на  имейл cltr_blg@abv.bg.
  4. Заплащате такса до 10-то число на месеца, през който се ползва услугата (на място във фоайето на Младежки дом или по банков път по сметка BG 14SOMB91303113726101 като в платежното нареждане в поле „основание за плащане“ изписвате трите имена на детето, а в поле „още пояснения“ кода на школата/ите, за която/които заплащате. Школите и кодовете им са описани в Приложение 2.

Запознайте се с възможностите за отстъпка и освобождаване от такса в приложение Приложение 1. Образци на формулярите може да изтеглите на следния линк: https://www.cltr-blg.com/documents.php?id=155