• ЦПЛР - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
    Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е една от най-новите културно-образователни институции в град Благоевград, която обединява целите на Младежки дом, Обединен детски център и Център по изкуствата.
  • Нашата мисия
    Да създадем спокойна атмосфера, осигуряваща възможност за отлична екипна работа за привличане на деца/ученици, за развитие на техния творчески потенциал, професионално насочване и кариерно ориентиране и консултиране. Обособяването на ЦПЛР-ЦЛТРДБ като водеща институция в Благоевград за осъществяване извънучилищни дейности в областта на науките, технологиите и изкуствата в съвременна образователна среда чрез активната роля на квалифицирани, мотивирани и креативни специалисти.
  • В Центърa за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград работят професионалисти в различни области на науката, изкуствата и културата. Вдъхновени от желанието за постигане на високи успехи сред възпитаниците си и насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация чрез изкуство, наука и култура.
Предстоящи събития

Предстоящи събития

„ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ"

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА НА БЛАГОЕВГРАД ОРГАНИЗИРАТ БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

Инициативата се провежда за първа година с цел осмисляне на свободното време на децата и учениците на Благоевград, за периода от  04.07.2022 г. до 31.08.2022 г.. В нея могат да се включат деца от предучилищна възраст и ученици от начална училищна възраст /от 1. до 4. клас./. Заниманията ще бъдат безплатни. ЦЛТРДБ ще осигури необходимите материали.

Целодневните занимания ще се провеждат от 08.30 ч. до 17.30 часа на местата, съгласно приложения график.

За да участва детето Ви в заниманията е необходимо да попълните заявление по образец в Младежки дом, в което да посочите желания вид дейност и период на участие. Заявлението може да подадете и онлайн като попълните и изпратите на имейл: cltr_blg@abv.bg

В дейността ще се включат и училища партньори, които ще отворят врати за децата на Благоевград. Ще Ви информираме допълнително кои са тези училища и заниманията по интереси, които ще предложат.

Графикът подлежи на промяна според натовареността и заявките!

Може да видите обновения към 11.08.2022 година график тук: 

Заявление за включване в занимания по интереси през лятната ваканция може да изтеглите тук: https://www.cltr-blg.com/.../%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Съгласно Заповед № РД-01-560/21.07.2022 г. НЕ СЕ ДОПУСКАТ лица/деца с прояви на остри респираторни болести или клинични симптоми на COVID 19, както и други остри заразни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и др.).