ЦПЛР – Център за личностно и творческо
развитие на децата на Благоевград

За нас

Мисия

Да създадем спокойна атмосфера, осигуряваща възможност за отлична екипна работа за привличане на деца/ученици, за развитие на техния творчески потенциал, професионално насочване и кариерно ориентиране и консултиране.
Обособяването на ЦПЛР-ЦЛТРДБ като водеща институция в Благоевград за осъществяване извънучилищни и извънучилищни дейности в областта на науките, технологиите и изкуствата в съвременна образователна среда чрез активната роля на квалифицирани, мотивирани и креативни специалисти.

Предстоящи събития

„ПРОЛЕТНА ИМПРЕСИЯ“: 21 МАРТ, 2023 г. ОТ 18:00 ЧАСА В ЗАЛА №3 НА МЛАДЕЖКИ ДОМ

ДИСКУСИЯ И ИГРА „ДОБРОТО В МЕН“: 23 МАРТ, 2023 г. ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛА №3 НА МЛАДЕЖКИ ДОМ

ДИСКУСИЯ „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ“: 27 МАРТ, 2023 г. ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛА №3 НА МЛАДЕЖКИ ДОМ


Новини

Любимото място на децата на Благоевград

Да споделим успеха!

Очакваме Ви! Повече за нас може да откриете на нашия YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UC7GOrZJZQTE0Titc8sqewVg