• Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
    Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е една от най-новите културно-образователни институции в град Благоевград, която обединява целите на Младежки дом, Обединен детски център и Център по изкуствата.
  • Нашата мисия
    Работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието и културата. Подпомага личностната реализация и изява на децата и младите хора от град Благоевград. Осъществява младежки дейности и инициативи; решава проблемите и спазва правата на децата и младежите.
  • В Центърa за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград работят професионалисти в различни области на науката, изкуствата и културата. Вдъхновени от желанието за постигане на високи успехи сред възпитаниците си и насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация чрез изкуство, наука и култура.
Предстоящи събития

Предстоящи събития

ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА НА БЛАГОЕВГРАД 

ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН КОНКУРС "С ЛЮБОВ ДА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ"

Наближава Деня на влюбените. Във връзка с този празник ЦЛТРДБ обявява конкурс "С любов да бъдем по-добри". Очакваме да изпратите вашите рисунки, песни, стихотворения и изненади на страницата на фейсбук. Ние ще ги публикуваме с удоволствие. 

 

 

 

Проекти

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ