Записването в школите към ЦПЛР-Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, става на място в сградата на Младежки дом /етаж 2/, с попълване на заявление по образец. Имате възможност да запишете Вашето дете и онлайн, като изтеглите заявление, попълните, подпишете и изпратите сканирано на имейл: info-106004@edu.mon.bg