Преподаватели

Даяна Джалева

Учител в школа Английски Език​

Георги Николов

Учител в школа техническо конструиране и моделиране​

Стоил Богданов

Учител в Школа Цигулка

Анита Богданова

Учител в Школа Пияно

Веселинка Боянова

Учител в ФГ-ВЕСЕЛИНА

Даниела Богданова

Учител в ФГ Бисери

Красимира Митова

Учител в Балетна Школа Кроазе

Стефан Стойов

Учител в школа Програмиране и графичен дизайн

Соня Кацарска

Учител в школа Литературно Творчество

д-р Александра Ковачева

Ментор На Общински Младежки Парламент Благоевград

Стоян Веселински

Учител В Детско Студио Публични Изяви

Гергана Михова

Учител В Школа Декоративно-Приложно Изкуство

Полина Сатиева

Учител Във ФТА Пиринче

Васил Георгиев

Ръководител на ДЮФА „Пиринска китка“