Школата по английски език с ръководител Ружка Андонова допълва и обогатява знанията на учениците по езика. Заниманията се провеждат в малки групи с най-нови и съвременни учебници и помагала. Школата посещават деца от втори до осми клас.  

Школата по английски език с ръководител Ружка Андонова допълва и обогатява знанията на учениците по езика. Заниманията се провеждат в малки групи с най-нови и съвременни учебници и помагала. Школата посещават деца от втори до осми клас.  

Similar Posts