От 2022 година ЦПЛР-ЦЛТРДБ е член на Акоциацията на Кеймбридж училищата в България. В двете школи по английски език се обучават деца и ученици на възраст от 5 до 15-годишна възраст. Обучението се осъществява по системата на Кеймбридж. Заниманията са съобразени с възрастовите особености като чрез забавни игри и интерактивни методи се получават нови знания, н и се затвърждава наученото. А защо трябва да се учи английски език? Защото е:

  • Необходимост
  • Един от най-разпространените езици
  • С него общуваме с хора от целия свят
  • Официален език в Европейския съюз
  • Все повече се използва в работата и информационните технологии.

Similar Posts