Дейностите в школата „Изобразително изкуство”  с ръководител Бисер Грънчаров се провеждат с деца между 6 и 16 годишна възраст. Учениците получават основни познания за композиране в рисувателния лист, правилна конструктивна рисунка, цветово изграждане. В процеса на обучение се усвояват различни  техники на изящното изкуство – графика, живопис, акварел. Учениците в школата имат възможност за участие в редица конкурси, пленери и изложби.

Дейностите в школата „Изобразително изкуство”  с ръководител Бисер Грънчаров се провеждат с деца между 6 и 16 годишна възраст. Учениците получават основни познания за композиране в рисувателния лист, правилна конструктивна рисунка, цветово изграждане. В процеса на обучение се усвояват различни  техники на изящното изкуство – графика, живопис, акварел. Учениците в школата имат възможност за участие в редица конкурси, пленери и изложби.

Similar Posts