Школата по китара с ръководител Михаил Златанов, е създадена през 1996 г. Учениците, които се обучават в нея са на възраст от 9 до 19 години. Обучението е на основата и по методиката за класическа китара. Освен овладяването на инструмента, в школата се изучава елементарна теория на музиката и солфеж. Китарата е съвременен, много популярен и атрактивен музикален инструмент, с широки възможности и богат музикален материал. Но само дългогодишната системна работа и постоянство водят до изграждането на добри млади китаристи. Репертоарът на учениците от класа по китара е богат и разнообразен, има възможност и за ансамблово музициране – дует, трио, квартет и китарен ансамбъл. Учениците от школата участват в редица концерти, фестивали и конкурси. Завършилите класа по китара успешно кандидатстват в музикални паралелки, Средни музикални училища и Музикалната академия.

Школата по китара с ръководител Михаил Златанов е създадена през 1996 г. Учениците, които се обучават в нея са на възраст от 9 до 19 години. Обучението е на основата и по методиката за класическа китара. Освен овладяването на инструмента, в школата се изучава елементарна теория на музиката и солфеж. Китарата е съвременен, много популярен и атрактивен музикален инструмент, с широки възможности и богат музикален материал. Но само дългогодишната системна работа и постоянство водят до изграждането на добри млади китаристи. Репертоарът на учениците от класа по китара е богат и разнообразен, има възможност и за ансамблово музициране – дует, трио, квартет и китарен ансамбъл. Учениците от школата участват в редица концерти, фестивали и конкурси. Завършилите класа по китара успешно кандидатстват в музикални паралелки, Средни музикални училища и Музикалната академия.

Similar Posts