Школата по литературно творчество с ръководител Соня Кацарска обединява  деца от 3. до 12. клас.  Във времето на глобалните технологии, възпитаниците на Соня Кацарска искрено вярват, че Словото е не само Приятел, но и Прозорец, Път, Спасение, Дом! Вярват  че: „ За да сътвориш добро, е необходимо голямо желание и порив, идващ от затворените кътчета в сърцето и душата, на които да се довериш и да ги следваш. Да не се отказваш и да не се питаш има ли смисъл.“ Защото думите имат невероятна сила да изцеляват, да възраждат и да изграждат. С думи обличаме и нашите най-съкровени мечти. А мечтите на децата винаги са най-чисти и най-искрени!

Школата по литературно творчество с ръководител Соня Кацарска обединява  деца от 3. до 12. клас.  Във времето на глобалните технологии, възпитаниците на Соня Кацарска искрено вярват, че Словото е не само Приятел, но и Прозорец, Път, Спасение, Дом! Вярват  че: „ За да сътвориш добро, е необходимо голямо желание и порив, идващ от затворените кътчета в сърцето и душата, на които да се довериш и да ги следваш. Да не се отказваш и да не се питаш има ли смисъл.“ Защото думите имат невероятна сила да изцеляват, да възраждат и да изграждат. С думи обличаме и нашите най-съкровени мечти. А мечтите на децата винаги са най-чисти и най-искрени!

Similar Posts