В школата по математика се обучават ученици от втори до дванадесети клас. Целта на обучението е създаване на траен интерес към математиката и нейните приложения, развиване на логическо мислене и въображение, разширяване и задълбочаване на теоретичните знания.

Подготовката се провежда в следните насоки:

Разширяване и надграждане на учебното съдържание.

Подготовка за участие в Регионални, Национални и Международни състезания и олимпиади.

Подготовка за кандидатстване в средните и висшите учебни заведения.

Срещата с интересни задачи има своето значение и за деца, които не са математически таланти. Тя може да се окаже едно плодотворно начало към математиката и точните науки. 

В школата по математика се обучават ученици от втори до дванадесети клас. Целта на обучението е създаване на траен интерес към математиката и нейните приложения, развиване на логическо мислене и въображение, разширяване и задълбочаване на теоретичните знания.

Подготовката се провежда в следните насоки:

– Разширяване и надграждане на учебното съдържание.

– Подготовка за участие в Регионални, Национални и Международни състезания и олимпиади.

– Подготовка за кандидатстване в средните и висшите учебни заведения.

Срещата с интересни задачи има своето значение и за деца, които не са математически таланти. Тя може да се окаже едно плодотворно начало към математиката и точните науки. 

Similar Posts