Ето поредният резултат от упоритата работа, страст и стремеж: Първо място и Специална награда на публиката от участието за Веселинка Боянова в Девети Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“ Албена, 26-31 август 2022 година на Синдиката на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България “ и под патронажа на Министерство на образованието и науката.

Огромни благодарности към Kристиян Гарчев за съдействието и подкрепата по пътя от реализирането на проекта до неговото представяне!

Similar Posts