Децата, които посещават заниманията по интереси през лятната ваканция в Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград продължиха заниманията със засаждането на цветя в Младежкия дом. Новата група днес разбра от своята преподавателка как се засаждат цветя, с каква почва и как трябва да се грижат за тях. Всяко дете си написа и сложи името на сандъчето, в което само засади цветя с обещанието, че ще идва да се грижи за тях. Всички работиха задружно и слушаха внимателно наставленията на г-жа Ваня Цветанова. Запленена от емоцията и еуфорията на децата г-жа Костадинова, директор на Центъра се включи активно в това ново предизвикателство, като помагаше и на двата отбора- момичета и момчета при засаждането на цветята. След като приключиха децата щастливи и заредени с положителни емоции се върнаха в кв. „Вароша”, където за целия ден ги очакват още много интересни занимания.

Да научим децата ни да създават и виждат красотата около себе си. Браво деца!

Similar Posts