Екип от учители разработи проект по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ към МОН.

С реализирането на Проекта „Фолклорна работилничка“ в ЦЛТРДБ ще се създаде обзаведен и оборудван специализиран музикален кабинет в полза на съществуващите организационни педагогически форми на обучение в ЦПЛР-ЦЛТРДБ. Новият кабинет ще допринесе за формирането на интерес към изучаване на българския музикален фолклор и конкретно към народния инструмент тамбура и народно пеене.

Сумата по спечеления проект, с която ще се осъществят залегналите цели е в размер на 22 885,00 лева.

Similar Posts