В школата по народно пеене с ръководител Даниела Богданова, се подготвят характерни изпълнители, владеещи знания за българското певческо и изпълнителско изкуство. Учениците от школата участват в концерти, фолклорни фестивали и конкурси, лагер-школи, творчески ваканции и други. Във фолклорна група “Бисери“ към школата по народно пеене, участниците са на възраст от 5 до 15 години.

В школата по народно пеене с ръководител Даниела Богданова, се подготвят характерни изпълнители, владеещи знания за българското певческо и изпълнителско изкуство. Учениците от школата участват в концерти, фолклорни фестивали и конкурси, лагер-школи, творчески ваканции и други. Във фолклорна група “Бисери“ към школата по народно пеене, участниците са на възраст от 5 до 15 години.

Similar Posts