Фолклорна група „Веселина“ с преподавател Веселинка Боянова е създадена през 2001 г. Участниците в нея – деца и младежи – умело съчетават свиренето на традиционния български народен инструмент тамбура с народно пеене и в пълнота успяват да разкрият красотата на българския фолклор. Фолклорна група „Веселина“ към ЦЛТРДБ е мястото, където талантливите деца:

развиват музикалните си заложби чрез индивидуални и групови занимания;

намират възможности за редица творчески изяви;

се възпитават в дух на обич и преклонение към българското народно творчество;

се учат на търпение, толерантност и уважение.

С добрите си художествени изпълнения и подходящо подбрания репертоар, групата е носител на най-високите отличия от национални конкурси и фестивали.

Фолклорна група „Веселина“ с преподавател Веселинка Боянова е създадена през 2001 г. Участниците в нея – деца и младежи – умело съчетават свиренето на традиционния български народен инструмент тамбура с народно пеене и в пълнота успяват да разкрият красотата на българския фолклор. Фолклорна група „Веселина“ към ЦЛТРДБ е мястото, където талантливите деца:

  • развиват музикалните си заложби чрез индивидуални и групови занимания;
  • намират възможности за редица творчески изяви;
  • се възпитават в дух на обич и преклонение към българското народно творчество;
  • се учат на търпение, толерантност и уважение.

С добрите си художествени изпълнения и подходящо подбрания репертоар, групата е носител на най-високите отличия от национални конкурси и фестивали.

Similar Posts