Успешно участие на ФТА „Пиринче” в Република Сверна Македония, гр.Делчево във фестивала „Голачки фолклорни средби”. Традиционното участие на фолклорния ансамбъл във фестивала се превърна в една емоционална среща на участниците и ръководителите със старите приятели с обещание за бъдещи участия на международни сцени.

Similar Posts