В школата по цигулка с ръководител Стоил Богданов могат да се обучават деца от 5 до 18 годишна възраст. Обучението е индивидуално и програмата е съобразена с възрастта на всеки ученик. В часовете децата научават основни похвати и цигулкови техники, развиват своите музикални способности, изработват музикалните произведения и се подготвят за сценични изяви.

В школата по цигулка с ръководител Стоил Богданов могат да се обучават деца от 5 до 18 годишна възраст. Обучението е индивидуално и програмата е съобразена с възрастта на всеки ученик. В часовете децата научават основни похвати и цигулкови техники, развиват своите музикални способности, изработват музикалните произведения и се подготвят за сценични изяви.

Similar Posts