В школата по пиано с преподавател Анита Богданова се обучават ученици от 5 до 18 години. Обучението се извършва по утвърдени програми и е съобразено с индивидуалността на всеки ученик. В часовете се изработват музикални произведения и подготовката им за сценична изява, осъществява се проверка на придобитите умения на учениците. При изявените таланти, които достигнат определен етап на развитие, се пристъпва към подготовка за професионална ориентация, насочена към кандидатстване в Музикални училища и Академии, участия на Национални и Международни конкурси.

В школата по пиано с преподавател Анита Богданова се обучават ученици от 5 до 18 години. Обучението се извършва по утвърдени програми и е съобразено с индивидуалността на всеки ученик. В часовете се изработват музикални произведения и подготовката им за сценична изява, осъществява се проверка на придобитите умения на учениците. При изявените таланти, които достигнат определен етап на развитие, се пристъпва към подготовка за професионална ориентация, насочена към кандидатстване в Музикални училища и Академии, участия на Национални и Международни конкурси.

Similar Posts