Школата е насочена към надграждане на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в забавна и безопасна среда. Учебната програма се базира на иновативния вариант STEAM. Заниманията се провеждат в съвременен и модерно оборудван кабинет, финансиран по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в ЦПЛР” – 2020 г..

В часовете учениците: ще придобият технически знания, умения и компетентности; ще се научат да работят със специализиран софтуер като Photoshop и Coreldraw; ще развият своите дигитални компетентности и творческо мислене; ще повишат своята инициативност, предприемчивост, креативност и мотивация за работят в екип.

Програмата е предназначена за ученици от:

– начален етап /3. и 4. клас/;

– прогимназиален етап /5. до 7. клас/.

Учениците ще имат възможност да се подготвят и участват в конкурси, олимпиади, състезания и изложби със създадените от тях творби и произведения на графичния дизайн – картички, покани, плакати, постери, брошури и др.

Similar Posts