Стартираме и занимания по т. нар. Personal Branding в рамките на заниманията по Кариерно ориентиране. Всяко дете ще изготви свой аватар, с който ще може да направи кратко презентиране на своите личностни качества, интереси и цели

Similar Posts