Целта на заниманията в студиото е да  въведат децата в една нова за тях сфера, която отговаря на предизвикателствата на този така бързо променящ се свят.

Те ще се научат да селектират значимите събития от деня и да ги отразяват в публичното пространство, защото обществото ни повече от всякога има нужда от един необременен поглед върху събитията днес.

Как да комуникират правилно със свои връстници и други събеседници.

В дейността на школата са включени, практически занимания в телевизионни и радиостудиа,  срещи с журналисти от региона и страната, работа с микрофон и подготвяне на журналистически материал.

Като водещи на различни прояви, участниците в школата ще черпят опит и умение от най-добрите водещи в града и страната.

Посещавайки културни събития, учениците от студиото ще се запознаят с известни личности и ще разговарят с тях.

Включени са занимания по мода и дизайн. Участниците ще се изявят като модели в детски модни дефилета и други празници.

Similar Posts