Общински младежки парламент-Благоевград дава възможност на младежите да вземат участие в организирането и провеждането на обществено полезни и доброволчески инициативи. Дейностите в Парламента спомагат за развитието на умения за работа в екип, провокират креативното и критичното мислене, и създават приятелства за цял живот.

Целта е да сформира европейски дух и съзнание у младите хора. Чрез участия в масови събития, дискусии, форуми и др., се възпитават мотивирани, амбициозни и успешни личности, които допринасят за общественото благополучие.  

Участвалите в Парламента ученици са успешно реализирани в страната и чужбина.

Similar Posts