Едно дълго чакано събитие се проведе в Младежки дом-Благоевград – дискусия ,,Правата и задълженията на учениците”

На 27 февруари в зала 3 на Младежки дом се проведе дискусия на тема „Права и задължения на учениците“. Събитието се организира от Община Благоевград-Municipality of Blagoevgrad в лицето на г-жа Христина Попова, Фондация „Партньори България“, Фонд Активни граждани България и International Council of Museums – ICOM, Общински младежки парламент – Благоевград към Център за Личностно и Творческо Развитие на Децата на Благоевград. В организацията и провеждането активно се включиха екип ученици от НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ в лицето на Сияна Костова и Мария Атанасова, които са преминали през обучение за правата на човека заедно с други ученици от Благоевград. В дискусията взеха участие и ученици от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, както и представители на VII СУ „Кузман Шапкарев“.

Събитието бе подкрепено от присъствието на г-жа Даниела Коларова- председател на Фондация „Партньори-България“ (Partners Bulgaria Foundation) и г-жа Анета Колчева- мениджър към Фондация ,,Партньори-България“. Сред официалните гости, които изразиха своето възхищение и подкрепа на младите хора, търсещи решения на дисонанса „права-задължения“ бяха и Емилия Халилова- директор на дирекция ,,Социална и жилищна политика“ в Община Благоевград, Димитър Диловски- началник отдел ,,Закрила на детето“ към дирекция ,,Социално подпомагане“, Людмила Цикловска- старши експерт по организация на средното образование към РУО-Благоевград.

Поради силния интерес и успех на събитието, се планира провеждане на второ издание на тема „Права и задължения на учениците“. Очаквайте още подобни инициативи с наше участие!

Similar Posts