По повод Деня на земята -22 април, школа „Think Green- Ecology /Мисли зелено – Екология/“, с ръководител Ваня Цветанова, заедно с малчуганите от ДГ № 10 „МАК” – 2-ра, 3-та и 4-та група засадиха фиданки, дървесен вид “Златен дъжд”. Инициативата е с цел обогатяване и опазване на екологичната култура на децата. В инициативата се включиха и децата от ЦНСТ „Света Богородица“, гр. Благоевград, които обогатиха своята градина с нови дървесни видове – златен дъжд, слива, сорт- жълта афъзка, люляк и др.

Similar Posts