Проектът се финансира по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Очакваните резултати са:

  • Обхващане между 40 и 60 деца и ученици, имащи интерес към музикално- фолклорните дейности;
  • Формиране на умения за използване на придобитите компетентности и  адаптация в динамично развиващата се технологична среда, за развитие на творческо мислене, работа в екип, инициативност, музикална грамотност и креативност;
  • Организиране на творчески срещи, открити уроци и други прояви свързани с дейностите при обучението по тамбура, народно и автентично пеене в ЦПЛР-ЦЛТРДБ;
  • Обучението в модерна образователна среда, която да внесе емоционален заряд и удовлетворение у децата и учениците;
  • Повишаване ефективността на обучението по отношение на мотивация, познавателни интереси и учебни постижения на децата и учениците;
  • Постигане на високи изпълнителски умения, в зависимост от индивидуалните способности на децата/учениците.3.7. Запазване и съхраняване на традициите в пиринския край чрез целенасочено индивидуално обучение за овладяване на инструмента тамбура и народно пеене и създаване на фолклорни състави.

Similar Posts