Инициативата се провежда за втора година с цел осмисляне на свободното време на децата и учениците на Благоевград, за периода от 19.06.2023 г. до 31.08.2023 г. В нея могат да се включат деца на възраст от 6 до 12 години. Заниманията са безплатни, като ЦЛТРДБ осигурява необходимите материали.

Децата и учениците ще бъдат разпределени в групи, които ще посещават различни занимания на ротационен принцип.

!!Не се приемат групи от деца и ученици, записани в частни занимални и школи!!

Целодневните занимания ще се провеждат от 08.30 ч. до 17.30 ч., в кв. „Вароша”, в сградата на Младежки дом, както и на различни места, на територията на училища партньори /очаквайте допълнително списък на училищата/.

Записването на децата в заниманията ще започне от 05.06.2023 г. на място в сградата, на Младежки дом чрез попълване на Заявление по образец и ще продължи през целия период на заниманията. В заниманията могат да се включат всички деца, независимо от тяхното месторождение или местоживеене.

Similar Posts