Гергана Михова, учител в школа „Декоративно-приложно изкуство“ към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Директорът на Центъра, Богдана Костадинова с Почетна грамота за успешно реализиране на Детската лятна академия, новаторство и принос в развитието на образованието в Община Благоевград!

Честито на наградените !

Similar Posts