Общински младежки парламент – Благоевград се включи в 22-ра национална среща на младежките съвети и парламенти под надслов „Организацията – моето развитие“. на срещата бяха обсъдени въпроси касаещи се до мотивацията на младите хора, разработването на младежки политики и стратегии за успешно сътрудничество в сектора.

Благодарим за добрата организация и гостоприемство на Общински Младежки Съвет – Перник и Община Перник!

Similar Posts