На 11.06.2023г. Общински Младежки Парламент- Благоевград подкрепи клубът по речи и дебати на английски език „БЕСТ“ към ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, Благоевград в благотворителната инициатива „Накрай възрастните да се усмихнат!“, средставата, от които бяха дарени на Дом за стари хора „Св. Петка“, в Благоевград.

Инициативата беше подкрепена и от Община Благоевград, Фолк-фитнес „Ритмика“, ФТА „Пиринче“ и ДЮФА „Пиринска китка“ към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, Пирински танцов ансамбъл „Вихрен“, г-н Тони Ишев- озвучител на събитието, както и от момичета от Центъра за настаняване от семеен тип за деца „Св. Богородица“ в Благоевград .

На събитието чухме речи от г-жа Емилия Халилова- директор на дирекция „Социална и жилищна политика“, г-ца Десислава Тасева- председател на Общински Младежки Парламент- Благоевград и г-ца Александра Димова- ученически лидер на клуба по речи и дебати на английски език „БЕСТ“ към ПМГ „Акад. Сергей Корольов“. А с присъствието си събитието уважиха г-жа Татяня Иванова- директор на дома за стари хора „Света Петка“, както и служители на дома.

В програмата се включиха и Елена Цушко и Лилия Жостова- ученици в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, които изпълниха песен.

Събраните средства от 1600лв., днес (12.06.2023г.) бяха дарени по банкова сметка от името на треньора по речи и дебати на английски език „БЕСТ“ към ПМГ „Акад. Сергей Корольов“- г-жа Таня Бикова.

Благодарим за всички замесени и на възможността да сме част от инициатива, която не само ще накара възрастните да се усмихнат, но и вече успя да накара, всички взели участие в нея, да се приберат с приятна емоция.

Similar Posts