Изработихме сензорна пътека с децата от ЦПЛР – ЦЛТРДБ. Целта на проекта е малчуганите да се научат да общуват с природата в непосредствената среда, да прекарват повече време на свеж въздух в полза на тяхното здраве. Проекта има за цел формиране на екологично отношение, на децата към природата, да се предизвика интерес към нея, да се натрупат знанията за живата и неживата природа. Сензорната пътека се състои от правоъгълни плоскости. Всяка плоскост е с различен вид материал и с различно покритие (релеф, твърдост, температура). Реализираните дейности от проекта са дело на децата от Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и школа „Екология“, с преподавател Ваня Цветанова.

Проект Договор № 15611 /16.06.2023 г., финансиран в рамките на Национална кампания на МОСВ „Чиста околна среда”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”, Проект „Мисли зелено”. Проектът е на обща стойност 7 423, 96 лв. и се финансира от ПУДООС. Предвидените дейности ще се реализират в периода юли – септември 2023 година.

Similar Posts