Една вълнуваща среда на децата от Лятна академия – 2023 година с представители на АУБГ от AUBG Panitza Library, където имаха възможнаст да се докоснат до студенсткия живот в чуждоезикова учебна среда. Библиотеката на АУБГ е една от богатите и разнообразни библиотеки, съдържаща литература в различни сфери.

Similar Posts