Децата от ЦПЛР-ЦЛТРДБ с помощта на преподавателя по екология г-жа Ваня Цветанова засадиха цветя подходящи за сезона, които аранжираха в специално изработени Цветни палитри. С тях те украсиха пространството около Младежки дом и кв. „Вароша”. Тази дейност ще продължи и през годината като в различните сезони засадените и оформени от децата цветя в Цветни палитри ще отговарят на предстоящият сезон от годината. По този начин децата участват сами в процеса на облагородяване, опазване и формиране на любов към природата и формиране на добро екологично възпитание.

Проект Договор № 15611 /16.06.2023 г., финансиран в рамките на Национална кампания на МОСВ „Чиста околна среда”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”, Проект „Мисли зелено”. Проектът е на обща стойност 7 423, 96 лв. и се финансира от ПУДООС. Предвидените дейности ще се реализират в периода юли – септември 2023 година.

Similar Posts