Днес, кметът на Община Благоевград Илко Стоянов и г-жа Богдана Костадинова директор на ЦПЛР – ЦЛТРДБ тържествено откриха цветна еко инсталация пред сградата на Младежки дом.

Деца от ФГ „Бисери”, с преподавател Даниела Богданова и БШ „Кроазе”, с преподавател Красимира Митова поздравиха присъстващите гости с кратка музикална програма. Събитието продължи със засаждането на цветя, в цветни саксии. В засаждането се включиха всички деца от Лятната академия, с техните родители, заедно с кмета на община Благоевград. С тях те украсиха пространството около Младежки дом и кв. „Вароша”.

Открита цветна еко инсталация се състои от цветни палитри, сензорна пътека, мини екосистеми, класна стая на открито, хранилки и къщички за птици. Всичко това е изработено с помощта на преподавателя по екология г-жа Ваня Цветанова и децата от Лятна академия 2023 г.

Дейностите ще продължат и през годината като в различните сезони децата ще засаждат цветя, характерни за сезона.

По този начин децата участват сами в процеса на облагородяване, опазване и формиране на любов към природата и екологично възпитание.

Дейностите се финансират по Проект „Мисли зелено“, Договор № 15611 /16.06.2023 г., финансиран в рамките на Национална кампания на МОСВ „Чиста околна среда”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Проектът е на обща стойност 7 423, 96 лв. и се финансира от ПУДООС. Предвидените дейности ще се реализират в периода юли – септември 2023 година.

Similar Posts