ЦПЛР-ЦЛТРДБ е партньор по проект „Заедно във форма“, който е в сферата на младежката дейност. Проектът се финансира по Национална програма за изпълнение на младежките дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023 г. към Министерство на младежта и спорта.

Очаквани резултати: мотивиране на младежи в неравностойно положение; социално ангажиране на млади хора; осигуряване и промотиране на здравословния начин на живот и спорт сред младите.

Насоката на развитие на Центъра е към обогатяване на възможностите за децата на Благоевград, като съчетаваме любовта към фолклора и традициите с новото и модерното, така че да бъдем актуални за младите хора и в същото време да „поддържаме горящ огъня на българското самосъзнание“.

В дейностите ще се включат нашите школи в лицето на Детско студио „Публични изяви“ФТА Пиринче и „Декоративно-приложно изкуство“.

Similar Posts