На 2 ноември 2023 година, от 17.30 часа във фоайето на Младежки дом, се проведе първото по-голямо събитие по проект „Заедно във форма”, в който ЦЛТРДБ е партньор. Насоката на развитие на Центъра е към обогатяване на възможностите за децата на Благоевград, като съчетаваме любовта към фолклора и традициите с новото и модерното, така че да бъдем актуални за младите хора и в същото време да „поддържаме горящ огъня на българското самосъзнание”.

Участниците представиха богатството на автентичните български традиционни носии от Пиринския регион.

В събитието се включиха школите към ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград – Детско студио „Публични изяви“, ФТА „Пиринче“, „Декоративно-приложно изкуство“ и ДЮФА „Пиринска китка“.

Similar Posts