Под засилен интерес протече шестото издание на „Панорама на университетите“ – Благоевград. Събитието се организира от Община Благоевград и Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, със съдействието на Общински Младежки Парламент – Благоевград. Официални представители на Община Благоевград бяха г-жа Боряна Шалявска, г-жа Симона Митова и г-жа Силвия Домозетска. Панорамата бе уважена от инж. Антоанета Николова, старши експерт по професионалното образование и обучение в РУО – Благоевград, г-жа Станислава Поповска, директор Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград, г-жа Мария Янкулова, директор Дирекция „Бюро по труда“ – Благоевград. Директорът на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – г-жа Светлана Солачка, заедно с класни ръководители придружиха своите зрелостници на Панорамата. В събитието се включиха ученици и класни ръководители от:

– ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград;

– ПГСАГ „Васил Левски“ – Благоевград;

– СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – Благоевград;

– гр. Сандански;

– гр. Разлог;

– гр. Банско;

– родители и представители на медиите.

Общински Младежки Парламент към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград проведе среща-дискусия с гостуващите университети, в която бяха обсъдени условията за прием, студентска мобилност, стажантски практики, стипендии и възможности за дуална форма на обучение.

Екипът на Кариерно ориентиране към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград установи полезни контакти с представителите на университетите с цел взаимна подкрепа, сътрудничество и бъдещи съвместни инициативи. Благодарим за участието на:

– Нов български университет – София

– Американски университет в България – Благоевград

– Университет за национално и световно стопанство – София

– Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

– Тракийски университет – Стара Загора

– Медицински университет – Плевен

– Медицински университет – Пловдив

– Лесотехнически университет – София

– Военна академия „Г. С. Раковски“

– Университет по хранителни технологии – Пловдив

– Висше училище по телекомуникации и пощи – София

– Химикотехнологичен и металургичен университет – София

– Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна

– Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

– Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

– ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

– Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

– Аграрен университет – Пловдив

– Технически университет – Варна

– Национална художествена академия – София

– Международно висше бизнес училище

Similar Posts