Финансиран по НП на МОН „Подкрепа за личностно и творческо развитие на децата и учениците“. Модул 1. „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми, в НДД – специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, и в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение, по чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗПУО“ (препис-извлечение от протокола с решението на педагогическия съвет).

Обща стойност на проекта: 18 349 лв. Период на изпълнение: 2023-2024 учебна година. Дейности:

  • Информация и публичност;
  • Създаване на съвременен кабинет – звукозаписно студио;
  • Създаване на записи;
  • Изучаване и работа със звукозаписна техника.

Similar Posts