Един от авторите на книгата г-н Николай Бизев разказа пред гостите как се е създала тази субкултура в българската столица от 90-те години и как се е развивала през годините в България и по света. Историята на графитите и първия райдър. Авторът сподели, че процеса на създаване на тази книга им е отнело девет месеца. В края на представянето имаше отворена дискусия. Гости бяха г-жа Богдана Костадинова, директор на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, зам. дир. д-р Александра Ковачева, Доц. д-р. Валентин Василев, представители на Общински младежки парламент и гости.

Similar Posts