Информационен семинар на тема: „Моите интереси и способности ме водят към избора“ проведохме днес в Трето ОУ „Димитър Талев“ с учениците от 7. а, 7. б и 7. д клас по покана на класните ръководители г-жа Цонева, г-жа Билева и г-жа Качамилска.

Семинарът протече в 3 модула:

– Модул 1 – Структура на образователната система на Република България;

– Модул 2 – Процес на самопознание – силни страни, интереси, потребности и осъзнаване на важността и мястото на професиите в социален аспект;

– Модул 3 – Алтернативи за вземане на решение и оптимален избор за професионално и профилирано обучение.

Similar Posts