Среща между преподаватели от катедра „Логопедия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и възпитаници на школа „Техническо конструиране и моделиране“ към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград се провежда в Националния пресклуб на БТА в Благоевград. На срещата деканът на факултета демонстрира уменията на робота Нао и как той помага в работата им с деца с логопедични потребности. От своя страна възпитаниците на школата демонстрират конструиран от тях робот – котка. Срещата е с насоченост децата, които имат интерес към конструирането, да добият представа как роботите помагат в работата с деца с различни потребности. Преподавателите от катедра „Логопедия“ поставят на децата задача за изработване на робот, който ще бъде демонстриран през май.

Similar Posts