„Моите интереси и способности ме водят към избора“ бе темата на днешните ни обучения по кариерно ориентиране с учениците от 7. г и 7. в клас на 3. ОУ „Димитър Талев“, Благоевград.

Заедно изследвахме алтернативите за продължаване на образованието в Гимназиален етап и възможните сценарии за информиран избор, според интересите и способностите на кандидат-гимназистите. Много от учениците вече са определили конкретните стъпки, които ще предприемат, за да сбъднат мечтите си и да реализират успешно кариерните си планове.

Similar Posts