Днес, ЦПЛР-ЦЛТРДБ получи дарение от фирма „Владивес“. Директорът г-жа Богдана Костадинова, зам. дир. г-жа Александра Ковачева и част от колектива на институцията приеха дарението с голяма радост. Благодарности на г-н Владимир Веселински, управител на фирма „Владивес“!

Similar Posts