XXV Национален ученически празник “ За хляба наш…“ стартира с конкурса „Научна разработка“ , където участниците представиха и защитаваха пред жури своите проекти. Жури тази година бе Анита Стоянова, експерт в РУО-Благоевград, Николина Георгиева, експерт в Дирекция „Национален парк „Рила“, д-р Стефан Кирилов, експерт в Дирекция „Национален парк „Рила“.

Similar Posts