Танцьорите от ФТА „Пиринче” към ЦПЛР- ЦЛТРДБ, с ръководители Симеон Стамболийски, Полина Сатиева и Ивайло Михалков взеха успешно участие в концертната програма на Международен Фолклорен Фестивал „Традиционни Георгьовски – обичаи, песни и хора”. На голямата сцена те показаха традиционни пирински танци. Събитието се проведе на 11.05.2024 г. в гр. Кочани, Оризари, Р Северна Македония. Децата участваха и в организираното дефиле, което премина по улиците на Оризари до площад „Св. Димитър”. Всички се впечатлиха от обособените занаятчийски работилници за дегустиране на традиционни ястия.

Similar Posts